timeline_pre_loader
Oblasti rada Centra su :

June 30, 1966

Iteccion

Organizovanje stručnih skupova (seminara, škola, individulanog usavršavanja, edukacije) i organizovanje drugih oblika prenošenja znanja i informacija od značaja za profesionalni razvoj pojedinca i organizacije.

1978

Iteccion

Izvođenje pripremnih programa obuke za polaganje stručnih i profesionalnih ispita za sticanje odgovarajućih licenci.

1979

Iteccion

Pružanje savetodavnih usluga u oblasti razvoja i primene rešenja sistema obuke i profesionalnog razvoja u organizacijama.

1984

Iteccion

Pružanje konsultantskih usluga u različitim funkcionalnim oblastima poslovanja.

March 6, 1985

Iteccion

Stručne obuke u vidu prekvalifikacije i dokvalifikacije i stručno osposobljavanje za samostalno obavljanje delatnosti, kao i zanatski kursevi kroz različite treninge.

Nov. 4, 1985

Iteccion

Izrada i upravljanje projektima domaćih i međunarodnih institucija u oblasti razvoja sistema za razvoj veština, individualni i preduzetnički razvoj, upravljanjem znanjem, prekvalifikacijom i dokvalifikacijom pojedinca, kao i drugim oblastima razvoja socijalno-ekonomske infrastrukture

Nov. 22, 1986

Iteccion

Publikovanje priručnika, stručnih knjiga i publikacija

Feb. 9, 1988

Iteccion

Iteccion

June 17, 1988

tIteccion

Iteccion

June 27, 1988

Iteccion

„ITECCION“ u okviru svoje misije pružanja profesionalnih obuka u različitim oblastima omogućava pojedincu i organizaciji da ostvaruju svoja prava i dužnosti da se permanentno usavršavaju, prateći stručni i naučni razvoj različitih oblasti.

Sept. 4, 1988

Iteccion

„ITECCION“ u okviru svoje misije pružanja profesionalnih obuka u različitim oblastima omogućava pojedincu i organizaciji da ostvaruju svoja prava i dužnosti da se permanentno usavršavaju, prateći stručni i naučni razvoj različitih oblasti.

June 28, 1997

Iteccion

„ITECCION“ u okviru svoje misije pružanja profesionalnih obuka u različitim oblastima omogućava pojedincu i organizaciji da ostvaruju svoja prava i dužnosti.

Sept. 21, 2003

Iteccion

„ITECCION“ u okviru svoje misije pružanja profesionalnih obuka u različitim oblastima omogućava pojedincu i organizaciji da ostvaruju svoja prava i dužnosti.

July 30, 2004

Iteccion

„ITECCION“ u okviru svoje misije pružanja profesionalnih obuka u različitim oblastima omogućava pojedincu i organizaciji da ostvaruju svoja prava i dužnosti.

October 2012

Iteccion

„ITECCION“ u okviru svoje misije pružanja profesionalnih obuka u različitim oblastima omogućava pojedincu i organizaciji da ostvaruju svoja prava i dužnosti.

November 2013

Iteccion

„ITECCION“ u okviru svoje misije pružanja profesionalnih obuka u različitim oblastima omogućava pojedincu i organizaciji da ostvaruju svoja prava i dužnosti.

“Kompanija New City sa svim svojim internim resursima i partnerskim kompanijama,

predano radi na obezbeđivanju poslovnog okruženja koje će svim svojim učesnicima doneti prosperitet i poslovnu sigurnost.”

NEW CITY