ITECCION

ITECCION

ITECCION

Socijalno edukativni centar za kontinuirano unapređivanje „ITECCION“ bavi se razvijanjem znanja, veština i profesionalnih kompetencija, kao i informisanjem o novinama u svim delatnostima kroz različite metode i forme obuke sa ciljem profesionalnog razvoja.

ITECCION“ u okviru svoje misije pružanja profesionalnih obuka u različitim oblastima omogućava pojedincu i organizaciji da ostvaruju svoja prava i dužnosti da se permanentno usavršavaju, prateći stručni i naučni razvoj različitih oblasti.

Glavni cilj „ITECCION“ je da se pomogne nezaposlenom i zaposlenom pojedincu u privatnom i javnom sektoru da kroz edukacije razvije svoja profesionalna znanja i veštine i na taj način dođe do adekvatnog posla, unapredi svoj radni učinak i uspeh na poslu, a samim tim poboljša konkurentnost i produktivnost organizacije u kojoj radi. Odnosno, naša misija je usmerena i ka pojedincima kojima želimo da pružimo podršku kroz sticanje znanja, veština i stavova za uspešan rad, razvoj karijere, profesionalnu mobilnost i najbitnije olakšamo zapošljavanje. Kroz različite forme obuke i savetodavne projekte u oblasti uspostavljanja sistema obuke i profesionalnog razvoja u organizacijama, podržavamo razvoj veština i sposobnosti zaposlenih na svim nivoima, od poslovnih lidera do pripravnika i nezaposlenih lica. Kontinuirano učenje je ključ za ubrzan individualni rast i razvoj organizacionog učinka. U savremenom svetu ukupna konkurentnost kompanija i organizacija u direktnoj je korelaciji sa veštinama, znanjima i ponašanjem zaposlenih.

Oblasti rada Centra su:

  •   Organizovanje stručnih skupova (seminara, škola, individulanog usavršavanja, edukacije) i organizovanje drugih oblika prenošenja znanja i informacija od značaja za profesionalni razvoj pojedinca i organizacije
  •   Izvođenje pripremnih programa obuke za polaganje stručnih i profesionalnih ispita za sticanje odgovarajućih licenci
  •   Pružanje savetodavnih usluga u oblasti razvoja i primene rešenja sistema obuke i profesionalnog razvoja u organizacijama
  •   Pružanje konsultantskih usluga u različitim funkcionalnim oblastima poslovanja

  •   Stručne obuke u vidu prekvalifikacije i dokvalifikacije i stručno osposobljavanje za samostalno obavljanje delatnosti, kao i zanatski kursevi kroz različite treninge
  •   Izrada i upravljanje projektima domaćih i međunarodnih institucija u oblasti razvoja sistema za razvoj veština, individualni i preduzetnički razvoj, upravljanjem znanjem, prekvalifikacijom i dokvalifikacijom pojedinca, kao i drugim oblastima razvoja socijalno-ekonomske infrastrukture
  •   Publikovanje priručnika, stručnih knjiga i publikacija

ITECCION 2017.

Brošura

Veličina datoteke je 21mb

Posetite naše internet sajtove