PBX

about img

Telefonske centrale

U današnjem poslovnom okruženju, u kom je smanjenje troškova imperativ, prenos glasa preko IP mreža predstavlja jedan od tehnoloških hitova. Ova relativno nova, ali zrela i proverena tehnologija, korisnicima omogućava da putem postojeće infrastrukture za prenos podataka vrše i govornu komunikaciju, uz čitav niz novih funkcionalnosti u korišćenju telefonskih usluga. Na ovaj način se postižu znatne uštede u telefonskim računima, jer se plaća samo zakup linija za prenos podataka. Prenos glasa u ovom slučaju predstavlja samo još jedan servis na postojećoj infrastrukturi.

Naš inženjerski tim je maksimalno posvećen interesima korisnika. Sa velikom pažnjom brinemo se za planiranje, dizajn, implementaciju i održavanje, sistema i servisa, hardware-a i software-a, u većoj ili manjoj meri integrisanih sa lokalnom računarskom ili Internet mrežom, a sve uz maksimalno poštovanje specifičnosti poslovanja naših klijenata.

Za razliku od VoIP-a, IP Telefonija donosi kompletno nove komponente i funkcionalnosti sistema, počev od telefonskog aparata koji se vezuje u LAN mrežu, preko softverskih svičeva koji zamenjuju PBX centrale, pa do pratećih aplikacija kao što su sistemi za glasovne poruke i niz drugih servisa i funkcionalnosti. IPT uvodi pojam “klijenta” na mestu telefonskog aparata i najjednostavnije rečeno, IP telefon postaje vrsta PC računara koji je u funkciji 24 sata dnevno, uvek na raspolaganju korisniku. Putem IP telefona korisnici mogu pregledati sadržaje na internetu, slati tekstualne i govorne poruke preko e-mail-a, pregledati multimedijalne sadržaje, pa čak i imati i video komunikaciju na skupljim modelima telefona.

9 razloga za uvodjenje IP telefonije:

 •   Ušteda na troškovima telefonskih poziva
 •   Ušteda na troškovima za infrastrukturu
 •   Ušteda na troškovima za modifikaciju sistema
 •   Zaštita investicija
 •   Mogućnost primene identičnog rešenja za nekoliko geografskih lokacija
 •   Mogućnost dodavanja redundantnih komponenti kako bi se povećala ukupna pouzdanost sistema
 •   Mogućnost osnivanja centara za back-up podataka
 •   Podrška integraciji sa drugim sistemima
 •   Rešenja zasnovana na standardima

Standardne funkcije koje su uvek integrisane u centrali su:

 •   Muzika na čekanju
 •   Transfer poziva
 •   Konferencijska veza
 •   Identifikacija poziva
 •   Poziv na čekanju
 •   Preusmerenje poziva
 •   IVR jednostavni ili inteligentni govorni sistem
 •   Snimanje ulazno/izlaznih linija

Telefoni koji mogu biti priključeni na centralu:

 •   Obični (POTS) telefoni
 •   Digitalni (ISDN) telefoni
 •   IP telefoni, pravi i softverski

Linije na koje centrala može biti priključena:

 •   Primarni ISDN (ISDN-PRI)
 •   Bazni ISDN (ISDN-BRI)
 •   VoIP kanal (SIP provider, VoIP gateway)
 •   GSM mobile gateway
 •   Obične (POTS) telefonske linije

Tip telefona i linija sa kojima će raditi naša centrala se određuje u trenutku naručivanja proizvoda. U većini slučajeva je i kasnije moguća neplanirana promena/proširenje, ali ukoliko je ta promena izvesna bolje je odmah da se najavi kako bi sistem sigurno, tj. dovoljno bio dimenzionisan za kasnije proširenje.

Funkcije centrale:

 •   IVR jednostavni ili inteligentni govorni sistem
 •   Govorna pošta (sa daljinskim preslušavanjem i dostavom na e-mail)
 •   Proširenje muzike na čekanju (različita muzika za razne lokale, internet radio, itd…)
 •   FAX prijem (uz dostavu na e-mail ili štampač)
 •   FAX slanje
 •   VoIP gateway (povoljno pozivanje preko Interneta)
 •   VoIP server (povezivanje udaljenih lokala na sistem)
 •   VoIP DID brojevi (prijem poziva sa udaljenih javnih tel.brojeva)
 •   VoIP interkonekcija (povezivanje više udaljenih centrala u lokalnu mrežu)
 •   Detaljna statistika poziva (baza podataka sa pozivima)
 •   Snimanje razgovora
 •   GSM mobile gateway (mobilni gejtvej za jeftinije razgovore u mreži ili grupi)
 •   E-mail izveštaji i obaveštenja
 •   Kol centar (Call centre) sa redovima čekanja i prijavom/odjavom operatera (Automatic call distribution ACD, Virtual queuing, Computer telephony integration CTI, itd.)

Posetite naše internet sajtove