POSAO

Posao

Potrebni inženjeri bezbednosti i zaštite na radu, broj izvršilaca 2

Odgovornosti inženjera zaštite na radu:

 •   Izrada opštih i pojedinačnih akata iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
 •   Izrada akta o proceni rizika za sva radna mesta u radnoj okolini
 •   Kontrola i sprovodjenje zakonom predviđenih mera iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštiti od požara i zaštiti životne sredine
 •   Obavljanje poslova zaštite zdravlja zaposlenih: preventivni pregledi i ispitivanja opreme za rad (mašine, uređaji, postrojenja, instalacije itd.)
 •   Izrada uputstava za bezbedan rad
 •   Ispitivanja radne okoline, hemijskih i fizičkih štetnosti, mikroklime, bioloških štetnosti
 •   Sistematizacija podataka
 •   Statistička obrada podataka
 •   Analiza obrađenih podataka
 •   Pisanje izveštaja

Uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:

 •   VII stepen stručne spreme (fakultet zaštite na radu, tehničke struke, i dr.)
 •   Položen stručni ispit o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova lica za bezbednost i zdravlje na radu
 •   Položen stručni ispit o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova lica za zaštitu od požara
 •   Minimum 3 godine radnog iskustva na poslovima bezbednosti i zdravlja na radu
 •   Poznavanje rada na računaru MS Office
 •   Vozačka dozvola B kategorije
 •   Znanje o ISO 14001 je prednost
 •   Napredno znanje engleskog jezika

Veštine i osobine koje bi trebalo da ima inženjer zaštite na radu:

 •   Dobro snalaženje u prostoru
 •   Dobro pismeno i usmeno izražavanje
 •   Uverljivost u nastupu
 •   Komunikativnost
 •   Pedantnost
 •   Savesnost
 •   Odgovornost


Nudimo:

 •   Dinamičan posao
 •   Mogućnost eksterne i interne edukacije
 •   Šansu za dalje lično usavršavanje
 •   Adekvatnu zaradu u skladu sa Vašim iskustvom i zalaganjem

Posetite naše internet sajtove