Tehnologija

Tehnologija

Inženjering

Naše opredeljenje jeste da sa maksimalnom posvećenošću priđemo svakom problemu, uradimo analizu, donesemo odluke i ponudimo sistemsko rešenje. Na klijentima je da se odluče šta funkcioniše za sistem, olakšava poslovanje i smanjuje njegove troškove.

Naš inženjerski tim je maksimalno posvećen interesima korisnika. Sa velikom pažnjom brinemo planiranje, dizajn, implementaciju i održavanje, sistema i servisa, hardware-a i software-a, u većoj ili manjoj meri integrisanih sa lokalnom računarskom ili internet mrežom, a sve uz maksimalno poštovanje specifičnosti poslovanja naših klijenata. Stučnost i iskustvo naših inženjera omogućavaju da pokrijemo najširi mogući spektar usluga i tehnologija. Bilo da se radi o Microsoft, Linux, MAC, FreeBSD, Unix, OS/2, AIX ili nekoj drugoj platformi, naš tim stoji na raspolaganju spreman da reši postojeće probleme ili da ponudi projektovanje najsavremenijih sistema.

Naši inženjeri su sertifikovani za rad sa najmoćnijim rešenjima i tehnologijama, počev od CISCO-a u domenu mrežnih rešenja, preko NetApp storidža u domenu DC inženjeringa, pa sve do najmoćnijih security alata kakav je Check Point.

Sistemski inženjering
  •   Data centri – projektovanje, izvođenje, monitoring, konsalting
  •   Serveri – planiranje, instalacija, monitoring, održavanje
  •   Sistemi neprekidnog napajanja – planiranje, implementacija, monitoring i održavanje
  •   Cloud tehnologija – projektovanje, konsalting, izvođenje
  •   Virtuelizacija – planiranje, instalacija, monitoring, održavanje
Mrežni inženjering
  •   Data centri – projektovanje, izvođenje, monitoring, konsalting
  •   Serveri – planiranje, instalacija, monitoring, održavanje
  •   Sistemi neprekidnog napajanja – planiranje, implementacija, monitoring i održavanje
  •   Cloud tehnologija – projektovanje, konsalting, izvođenje
  •   Virtuelizacija – planiranje, instalacija, monitoring, održavanje

Posetite naše internet sajtove