Usluge

about img

Usluge

Opredeljenost kompanije New City je da svoje mesto pod suncem traži kroz što kvalitetniji pristup klijentu. Odnos ka klijentu, prepoznavanje potreba, usklađivanje sa trendovima su premise poslovanja u odnosu na sve delatnosti kojima se kompanija New City bavi. Koncept “ključ u ruke” je izmišljen mnogo pre nas, ali naša želja je da taj koncept implementiramo na pravi način, koristeći sve prednosti koje tehnologija nosi sobom. Prednosti za klijente su višestruke, a prepoznavanje ovakvog koncepta polako približava sve više kompanija ka nama. Usluge koje mi pružamo zadovoljavaju potrebe naših klijenata i obezbeđuju adekvatnu podršku relevantnim poslovnim procesima i strategijama, zahvaljujući poštovanju rokova implementacije i pouzdanom i ispravnom funkcionisanju tehnoloških rešenja. Kompanija New City spremna dočekuje naredne godine i naredne izazove, sa jasnim opredeljenjem da kvaliltet svojih usluga i njihovu međusobnu povezanost podigne na što viši nivo.

Spektar usluga koje kompanija New City pruža svojim klijentima je divergentan, ali bez obzira na raznorodnost, naši specijalizovani timovi su maksimalno obučeni i posvećeni – svako u domenu svoje ekspertize, a sve u cilju potpunog zadovoljenja potreba naših klijenata.

Usluge koje pružamo su:

  •   Posredovanje u zapošljavanju (fizička lica i kompanije)
  •   Razvoj softvera
  •   Telekomunikacione usluge
  •   Zaštita na radu
  •   Administrativne usluge (vize, ISO sertifikacija)
  •   Konsultantske usluge